Rozmawiamy z Jolantą Golińczak, dyrektor zarządzającą w Global Blue Polska

Mimo że od kwietnia istnieje taka możliwość, firma Global Blue nie zdecydowała się na bezgotówkową refundację VAT podróżnym spoza UE z uwagi na nieprecyzyjne przepisy. Czy coś się zmieniło po ostatnich wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów?

Wyjaśnienia te nie są wystarczające do wprowadzenia stosowanego w innych krajach unijnych systemu zwrotu VAT w formie bezgotówkowej. Sprzedawca także przy zwrocie przez pośrednika musi dokumentować wypłatę podatku podróżnemu przed zastosowaniem 0-proc. stawki VAT. Zdaniem resortu należy stosować przepisy prawa bankowego. Jednak ustawa ta nie mówi nic o formach potwierdzenia zapłaty VAT podróżnym wystarczających dla organów podatkowych. Oświadczenie, kopia poświadczona przelewu, kopia zwykła, faks, e-mail, zestawienie czy plik elektroniczny? Przy wyborze wypłaty w formie czeku rozrachunkowego nie wiadomo, kiedy jest on uznany za zrealizowany dla celów VAT. Nie jest też jasne, jak postąpić w razie nieskutecznej wypłaty w formach begotówkowych.

Czy problemy rodzi także konieczność dokonywania wypłat wyłącznie w polskich złotych?

Sugestia MF, że podróżny może otrzymać kwotę VAT w walucie swojego banku po przeliczeniu przez bank kwoty podatku w złotych na odpowiednią walutę, może być myląca dla dokonującego wypłaty. Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że wypłata VAT musi zostać dokonana w złotych, a to oznacza, że np. polecenie przelewu musi być dokonane w polskich złotych. Ostatecznie podróżny otrzyma na swoje konto równowartość wysłanych pieniędzy w walucie swojego rachunku pomniejszoną o koszty bankowe niezależnie od tego, w jakiej walucie dokonamy polecenia przelewu. Niestety po wyjaśnieniu resortu nie możemy być pewni, czy np. można dokonać zapłaty podatku podróżnemu na jego konto w walucie tego konta, czyli czy można od razu zrobić polecenie przelewu na kwotę w walucie innej niż złote. Osobnym problemem jest sprawa wysokich kosztów przelewów i przewalutowań polskich złotych na inne waluty. Przy mniejszych kwotach zakupów podróżny mógłby niczego nie otrzymać, chociaż wypłacający zostałby obciążony kwotą wypłaty podatku i zlecenia przelewu.

Sprzedawca powinien zatem dokonywać zwrotu w dowolnej walucie?

Tak, w dowolnej walucie, formie i terminie. Zapewniłoby to przejrzystość i elastyczność rozliczeń oraz ograniczyło koszty transakcji. Przedsiębiorca mógłby np. założyć rachunek bankowy w najczęściej żądanej walucie. Kwota VAT na dokumencie tax free jest i powinna pozostać w złotych. Natomiast sposoby rozliczeń między podmiotami uczestniczącymi w transakcji tax free nie powinny być regulowane ustawą o VAT. Właśnie w tym kontekście wystarczające jest obowiązujące prawo bankowe i inne przepisy, w tym regulujące sposoby ewidencji rozliczeń do celów podatkowych.