Rozmowa z Maciejem Grabowskim, wiceministrem finansów

Od 1 lipca podatników czekają kolejne zmiany w VAT w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia UE do dyrektywy. Poza dostosowaniem naszej ustawy do tego rozporządzenia projekt przewiduje regulacje wykraczające poza jego zakres. Czego one dotyczą?

Definicji złomu, rozliczeń VAT przy imprezach masowych, okazjonalnych przewozów autokarowych i dostosowania naszych przepisów do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zacznijmy od złomu. Co się zmieni w tym zakresie, skoro minister finansów wydał ogólną interpretację podatkową, jeśli chodzi o definicję?

Zostanie zamieszczony w ustawie katalog odpadów przetwarzalnych (potocznie uważanych za złom), który będzie analogiczny do katalogu, wprowadzonego na początku 2011 r. przez Niemcy. Były wątpliwości, jak klasyfikować zużyte akumulatory. Wyjaśniliśmy to w interpretacji ogólnej. Przy pracach legislacyjnych wzięliśmy pod uwagę postulaty branży, aby przepisy w tym zakresie były jasne.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone przy organizowaniu imprez masowych?

Tu chodzi o sposób przeliczania kursu. Generalnie zmiany podyktowane są Euro 2012, ale zostaną w ustawie na stałe, bo będą miały zastosowanie do wszelkich imprez masowych. Jeśli ktoś sprzedaje bilety na imprezę organizowaną w Polsce, ale nabywcą jest podmiot zagraniczny, to należy stosować kurs dzienny do rozliczeń VAT. Chcemy wprowadzić zasadę, która pozwoli na stosowanie średniego kursu miesięcznego. Chodzi przede wszystkim o uproszczenie rozliczeń.

Zmiany przy okazjonalnych przewozach autobusowych są wynikiem wyroku TS UE. Co tu będzie nowego?

Tu przepisy zmieniliśmy od początku 2011 r. zgodnie z dyrektywą. Jednak teraz napływają do nas uwagi od przewoźników, które uwzględniliśmy, i postanowiliśmy uprościć procedurę rejestracji takich podmiotów w Polsce. Większość spraw będzie można załatwić drogą elektroniczną w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście. Podatek też tam będzie płacony.

Na jakim etapie jest ten projekt?

Jest już po Komitecie Stałym Rady Ministrów i jest przewidziany w dzisiejszym porządku obrad rządu. Ten projekt nie budzi większych emocji, nie jest trudny więc powinien zostać szybko przyjęty. Te zmiany musimy wprowadzić ze względu na regulacje unijne.