Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia 2011 r., wprowadziła zmiany dotyczące zakresu stosowania 0-proc. stawki VAT na dostawę środków transportu lotniczego i ich części, a także na świadczenie usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących tych towarów. Czy te zmiany były konieczne?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT sprzed 1 kwietnia 0-proc. stawkę VAT stosowało się m.in. do dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych (wyposażenia) do nich, jeśli masa własna środków transportu przekraczała 12 ton, były one wykorzystywane w lotnictwie cywilnym głównie do transportu międzynarodowego, zaś ich nabywcą był użytkownik docelowy, posiadający świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego. Jednocześnie, z tej samej preferencji mogły korzystać usługi remontowo-konserwacyjne dotyczące środków transportu oraz wyposażenia zainstalowanego na nich, pod warunkiem że były one wykorzystywane głównie w transporcie międzynarodowym.

Ta przedmiotowo-podmiotowa preferencja podatkowa dostarczała wielu problemów interpretacyjnych. W szczególności dotyczyły one zakresu pojęcia „wykorzystywane głównie w transporcie międzynarodowym”, jak również tego, czym jest świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła pewne ułatwienia i doprecyzowania w tym zakresie.

Co zmieniło się od 1 kwietnia?

Od kwietnia 0-proc. stawkę VAT stosuje się do dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych (wyposażenia) do nich dla przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Stawka ta ma również zastosowanie do usług remontowo-konserwacyjnych wykonywanych na tych towarach, jeśli te towary są wykorzystywane przez przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Co istotne, uznanie za przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest w dużej mierze uzależnione od potwierdzenia tego faktu przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez odpowiedni organ z zagranicy – w przypadku przewoźników mających siedzibę poza Polską.

Jak pan ocenia nowe regulacje?

Pozytywnie, szczególnie z perspektywy zagranicznych przewoźników, którzy mogą korzystać z usług remontowych w Polsce. Klarowne ustalenie definicji przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym pozwoli uniknąć wątpliwości co do zasadności stosowania 0-proc. stawki VAT do danej dostawy towarów czy usług. Nowelizacja w zakresie stosowania 0-proc. stawki VAT zapewne wpisuje się w scenariusz rozwoju sektora lotnictwa cywilnego w Polsce oraz zwiększenia liczby pasażerów odprawianych na polskich lotniskach.