W obwieszczeniu prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) opublikowano listę przewoźników lotniczych wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym (Dz.Urz. Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 8, poz. 23). Obowiązek przygotowania tej listy wprowadziła kwietniowa nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Wśród 13 podmiotów, które umieszczono na liście, znalazło się 10 podmiotów polskich (z LOT na czele) oraz 3 zagraniczne.

– To niewiele w porównaniu np. do analogicznej listy niemieckiej, na której w 2011 r. figuruje ponad 70 spółek – komentuje Tomasz Wagner, ekspert z Ernst & Young.

Ekspert dodaje, że usługi świadczone na rzecz tych podmiotów mogą zostać opodatkowane 0-proc. stawką podatku od towarów i usług. Nie ma natomiast jasności co do stawki, jaka powinna być stosowana w przypadku nieobecności na liście.

Istnieje ryzyko, że w takiej sytuacji urzędy skarbowe nakazywać będą stosowanie stawki podstawowej. Pomocne może okazać się przygotowanie stosownej dokumentacji lub oświadczeń, a jeżeli spełnienie przesłanek jest bezsporne – zwrócenie się do ULC o dopisanie do listy.