System E-deklaracje umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale także płatnikom. Czy tym ostatnim opłaca się z tego korzystać?

Tak, i to bardzo. Płatnicy, zwłaszcza zatrudniający dużą liczbę pracowników, mogą liczyć na istotną oszczędność czasu i pieniędzy.

Które formularze mogą być przesłane drogą elektroniczną przez płatników?

Oprócz deklaracji dotyczących VAT i CIT drogą elektroniczną mogą być składane także m.in. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40). Deklaracje PIT-11 lub PIT-40 można w takiej formie przekazywać nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności. Rok 2011 jest czwartym, w którym można składać do urzędów skarbowych dokumenty (informacje, deklaracje, zeznania podatkowe) w formie elektronicznej. Skorzystało z tego już około 399 tys. podatników i płatników, wysyłając do urzędów skarbowych ponad 5 mln dokumentów elektronicznych.

Jak płatnik może przesłać e-deklarację?

Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatników. Odpowiednie aplikacje dają też możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji.

Przesyłając PIT przez internet do urzędu skarbowego, dla celów dowodowych wystarczy zachować urzędowe poświadczenie odbioru. Zaleca się również zapisanie kopii deklaracji na dysku w trakcie jej składania.