Dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego rozpoczęła ferie zimowe. Potrwają one dwa tygodnie. Przerwa zimowa od zajęć szkolnych, w zależności od terminów dla poszczególnych województw, będzie trwała od 17 stycznia do 27 lutego 2011 r. Czy urzędy kontroli skarbowej będą aktywniejsze w tym czasie?

Inspektorzy kontroli skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie przez cały rok sprawdzają, czy przedsiębiorcy, o ile są do tego ustawowo zobowiązani, wywiązują się z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Oczywiście, jak co roku, w okresie ferii zimowych będą sprawdzać, czy z obowiązku tego wywiązują się także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w miejscowościach wypoczynku zimowego. Województwo podkarpackie jest obszarem, na terenie którego znajduje się wiele miejscowości turystycznych. Przebywający z dziećmi i młodzieżą na feriach zimowych rodzice mają więcej wolnego czasu. To może być dobry moment, by robiąc wspólnie zakupy, wytłumaczyć dzieciom i młodzieży, często już konsumentom, dlaczego warto brać paragon.

Jakie efekty może dać taka edukacja?

Taka edukacja może okazać się o wiele ciekawsza niż zajęcia z kredą przy tablicy. A na pewno pożyteczna. Korzyści jest wiele. Klient, biorąc paragon, wie dokładnie, ile i za co płaci, może łatwiej dochodzić swoich praw, reklamując wadliwe towary i usługi. Ma pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji i że zapłacony przez niego, w cenie towaru lub usługi, podatek zostanie przekazany do budżetu państwa, a przez to ma wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne.

Dlatego warto uświadamiać dzieci i młodzież o korzyściach związanych z posiadaniem paragonu, kształtować nawyki brania dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji.

Okres ferii zimowych sprzyja działalności o charakterze sezonowym. Nie wszyscy sprzedawcy wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków i nie ewidencjonują całego obrotu za pomocą kas rejestrujących. Jak duże są to nieprawidłowości?

W ubiegłym roku w okresie ferii zimowych uczniów z woj. podkarpackiego, czyli w okresie od 15 do 28 lutego 2010 r., inspektorzy kontroli skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie za niezaewidencjonowanie całego obrotu za pomocą kasy rejestrującej lub niewydanie paragonu nałożyli 435 mandatów na kwotę 65 953 zł.