Teresa Piechowicz - Rozważni klienci już dawno nauczyli się brać paragony, bowiem wiedzą, że nabywcy towarów sprzedawanych po obniżonych cenach mają takie same prawa jak konsumenci, którzy kupili produkt przed przeceną, o ile oferowane towary są pełnowartościowe.
Ruszyły wyprzedaże w sklepach. O czym w tym szaleństwie zakupów warto pamiętać?
O paragonie. Rozważni klienci już dawno nauczyli się brać paragony, bowiem wiedzą, że nabywcy towarów sprzedawanych po obniżonych cenach mają takie same prawa jak konsumenci, którzy kupili produkt przed przeceną, o ile oferowane towary są pełnowartościowe. Biorąc paragon, klient dokładnie wie, ile i za co płaci, a także może łatwiej dochodzić swoich praw, reklamując wadliwe towary i usługi. Może dokonać porównania stosowanych cen z cenami innych sprzedawców, ma pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji.
Dotychczasowe doświadczenia inspektorów kontroli skarbowej z UKS w Rzeszowie (od stycznia do 30 listopada 2010 r. nałożyli oni 3730 mandatów na 593 007 zł) wskazują, że sprzedawcy nie ewidencjonują całości obrotu za pomocą kasy rejestrującej lub nie wydają paragonu. Duży ruch w punkcie handlowym to częste tłumaczenie przyczyny niezaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy.
Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcach?
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Każda osoba, która dokona sprzedaży towaru lub usługi z pominięciem kasy albo nie wyda paragonu, popełnia czyn zabroniony.
Co grozi za pomijanie kasy?
W przypadku zakwalifikowania czynu jako mniejszej wagi jego sprawca odpowiada za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej, tj. 138,60 zł, do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. 27 720 zł, chyba że kodeks karny skarbowy stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Maksymalny mandat to obecnie 2772 zł.