1 Jakie zeznania będzie można złożyć przez internet za 2010 rok?

W rozliczeniu za 2010 rok elektronicznie i bez użycia bezpiecznego e-podpisu można będzie złożyć następujące deklaracje: PIT-16, PIT-16a, PIT-19a, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Aby to zrobić, potrzebne są program Acrobat Reader oraz wtyczka do niego pobrana ze strony e-deklaracje.gov.pl.

Z kolei z użyciem bezpiecznego e-pod-pisu można wysłać następujące deklaracje: PIT-6, PIT-6L, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, PIT-11K, PIT-14, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-23, PIT-40, PIT-R, IFT-1, IFT-1R, IFT-3, IFT-3R. Do złożenia deklaracji w takim trybie konieczne są: zestaw do składania bezpiecznego e-podpisu, program Adobe Reader oraz oczywiście wspomniana wtyczka udostępniana przez Ministerstwo Finansów na stronie e-deklaracje.gov.pl.

2 Jakie są metody przesłania e-PIT? Która jest najlepsza?

Zasadniczo e-deklaracje PIT można przesyłać w z użyciem bezpiecznego e-podpisu oraz bez takiego podpisu. Obydwie metody mają swoje wady i zalety. Zaletą e-podpisu jest możliwość wysyłania większej liczby rodzajów e-deklaracji PIT. Z drugiej strony, wadą tej metody jest to, że podpis elektroniczny trzeba nabyć, co może być wydatkiem mało uzasadnionym, jeśli jest on potrzebny wyłącznie w celu złożenia e-deklaracji PIT. Z kolei zaletą metody bez e-podpisu jest oszczędność (brak konieczności zakupu zestawu do e-podpisu). Z drugiej strony, taką metodą złożymy tylko kilka deklaracji. Na szczęście są to deklaracje najczęściej składane przez Polaków. Dlatego jeśli składamy wyłącznie deklaracje najpopularniejsze, które i tak można złożyć bez e-podpisu, warto wybrać tańszą opcję. Z kolei jeśli chcemy składać bardziej egzotyczne deklaracje PIT oraz deklaracje dotyczące innych podatków, warto zaopatrzyć się w e-podpis i konsekwentnie używać go dla celów rozliczeń podatkowych.

3 Jak w praktyce wygląda składanie e-PIT?

W praktyce składanie e-deklaracji PIT za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów jest bardzo proste. Należy przede wszystkim pobrać program Adobe Reader w wersji 8.1.4 lub wyższej oraz zainstalować wtyczkę do niego, przygotowaną przez władze podatkowe. Wtyczkę można pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, a program Adobe Reader ze strony jego producenta. Teraz, zakładając, że chcemy wysłać jeden z formularzy bez użycia e-podpisu, należy pobrać interaktywne zeznanie podatkowe ze strony e-deklaracje.gov.pl. Formularz należy uzupełnić danymi podatkowymi oraz wprowadzić dane autoryzujące, które zastępują funkcję weryfikacyjną e-podpisu. Kolejnym krokiem jest wysłanie gotowej deklaracji. Po czynności wysłania należy pobrać unikalne urzędowe poświadczenie odbioru. Prawidłowo złożony dokument powinien uzyskać status 200. E-deklaracje niewymagające e-podpisu można również złożyć za pomocą aplikacji desktopowej o nazwie e-Deklaracje Desktop. Aplikacja jest dostępna na stronie e-deklaracje.gov.pl. Aplikacja również wymaga programu Adobe Reader oraz komputera z systemem operacyjnym Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux lub MacOS.

Jeśli chodzi o składanie e-deklaracji PIT z użyciem e-podpisu procedura jest bardzo podobna, z wyjątkiem wprowadzania danych autoryzacyjnych. W tym przypadku po prostu należy uzupełnioną deklarację opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ważne jest także to, że w przypadku korzystania z e-podpisu nie można skorzystać z aplikacji e-Deklaracje Desktop do złożenia deklaracji podatkowej PIT w drodze elektronicznej.

4 Na co trzeba uważać przy wypełnianiu i przesyłaniu zeznania przez internet?

Zasadniczo składanie deklaracji elektronicznie jest bardzo proste. To, na co warto zwrócić uwagę, to konieczność pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Należy pamiętać, że UPO jest jedynym dowodem potwierdzającym złożenie zeznania w formie elektronicznej. Oczywiście w przypadku składania e-deklaracji z użyciem e-podpisu warto pamiętać o tym, aby certyfikat będący częścią e-podpisu był ważny (zaktualizowany). I na koniec, warto podkreślić, że Ministerstwo Finansów udostępnia narzędzia do składania e-deklaracji. W żadnym przypadku narzędzia te nie wspierają samego procesu obliczania zobowiązania podatkowego lub nadpłaty. Te czynności należy wykonać samodzielnie albo za pomocą dedykowanego programu.