Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że oprogramowanie do wysyłania e-PIT dostarczane przez komercyjne firmy może zawierać błędy. Najlepiej korzystać z programu resortowego.
Podatnicy, którzy wysyłają zeznania roczne przez internet, powinni używać oprogramowania autoryzowanego przez resort finansów i udostępnionego za darmo na stronie www.e-deklaracje. gov.pl lub www.szybkipit.pl. Przypomnijmy, że chodzi o formularze interaktywne oraz aplikację e-Deklaracje Desktop. W obu rozwiązaniach wykorzystywany jest program Adobe Reader.
Podatnicy, którzy korzystają z oprogramowania udostępnianego przez firmy komercyjne, powinni uważać. Ministerstwo Finansów zwraca bowiem uwagę, że w programach takich mogą się pojawiać błędy.
W efekcie podatnik może wysłać e-PIT, otrzymać urzędowe potwierdzenie odbioru, ale organy podatkowe nie uznają takiego e-PIT. Za niezłożenie zeznania urząd skarbowy może nałożyć karę.
Jak wskazuje resort, stwierdzono przypadki, w których komercyjne oprogramowanie błędnie przekazuje zeznania do systemu testowego Ministerstwa Finansów. W tych przypadkach otrzymane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) z systemu testowego nie oznacza przyjęcia zeznania do urzędu i nie jest traktowane przez organy podatkowe jako przyjęcie dokumentu do rozliczenia. Resort podkreśla, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, błędy i skutki związane z korzystaniem z oprogramowania firm komercyjnych.
Podatnicy, aby być pewnym, że złożyli e-PIT prawidłowo, powinni więc korzystać wyłącznie z oprogramowania do przesyłania zeznań i deklaracji przez internet udostępnionego przez resort finansów.
Przypomnijmy, że podatnicy mogą składać przez internet zeznania na drukach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.