W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 10 maja 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 359/10) uznał, że tylko faktura korygująca wystawiona w związku ze zwrotem towarów udzielonym rabatem (bonifikata, skonto) może być rozliczna na bieżąco, tj. w dacie wystąpienia tych zdarzeń. Kogo dotyczy to orzeczenie?
- Spór w sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy fakturę korygującą zwiększającą bądź zmniejszającą wartość sprzedaży energii należy rozliczyć w dacie jej wystawienia, czy – jak twierdził organ podatkowy – w dacie rozliczenia faktury pierwotnej.

- Co orzekł sąd?
- Kiedy należy rozliczyć fakturę korygującą?
- Co to orzeczenie oznacza dla podatników?
- Czy takie korekty będą uciążliwe dla przedsiębiorców?