W pełnej wersji wywiadu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kasa w gabinecie lekarskim i kancelarii adwokackiej pojawi się na pewno?
- Czy to, że przedsiębiorcy będą musieli kupić kasy, czasem te przenośne, które są droższe, nie przełoży się na ceny sprzedawanych towarów lub świadczonych usług?
- Jak po wprowadzeniu kas zwiększą się wpływy budżetowe?