ROZMOWA

ALEKSANDRA TARKA:

Czy każda informacja, którą podatnik uzyska w urzędzie skarbowym, ma taką samą wartość?

JACEK BROLIK*:

Nie. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego to nie potocznie rozumiane „zasięgnięcie informacji o prawie w okienku organu podatkowego”.

Interpretacją wywierającą skutki ochronne dla podatnika jest tylko pismo uprawnionego organu podatkowego, które Ordynacja podatkowa nazywa interpretacją prawa podatkowego. Inne pisma MF, w tym pisma realizujące tak zwany nadzór ogólny MF nad organami podatkowymi, nie są interpretacjami prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej i nie wywierają skutku ochronnego.

Podatnicy nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest poprawne sformułowanie wniosku o interpretację. Od czego zacząć, żeby nie popełnić błędu?

Najważniejsze jest bardzo precyzyjne i dokładne opracowanie i przedstawienie stanu faktycznego, którego interpretacja ma dotyczyć. W postępowaniu interpretacyjnym nie prowadzi się postępowania dowodowego. Organ może tylko wezwać zainteresowanego do sprecyzowania czy też wyjaśnienia pewnych okoliczności stanu faktycznego.

A co się dzieje, gdy wnioskodawca we wniosku przemilczy pewne okoliczności?

Jeżeli ten stan faktyczny jest niedokładnie, nieprecyzyjnie lub nieprawdziwie przedstawiony, otrzymana interpretacja nie spełni swojej funkcji ochronnej. Mówiąc prościej, jeżeli kiedyś organ podatkowy rozpocznie postępowanie podatkowe w zakresie stanu faktycznego objętego wnioskiem, to w zakresie różnic między stanowiskiem zaprezentowanym przez podatnika a rzeczywistym stanem ustalonym przez organ interpretacja nie będzie wywierała skutku ochronnego. W sprawach interpretacyjnych nie opłaca się wprowadzać w błąd organów podatkowych w przedstawianiu stanu faktycznego. Bo jeżeli w przyszłym postępowaniu podatkowym podatnik powoła się na ochronę prawną wynikającą z interpretacji, organy będą mogły wykazać, że stan faktyczny danego opodatkowania jest w całości lub w jakiejś części różny od stanu faktycznego w którym, czy też odnośnie do którego, wydana została interpretacja.