Podatnik, który nie ma pewności, jak rozliczyć się z fiskusem, może o to zapytać ministra finansów. Cztery izby skarbowe w jego imieniu odpowiedzą na pytania w ciągu trzech miesięcy.

Napisz wniosek o wydanie interpretacji na druku ORD-IN

Starania o uzyskanie interpretacji trzeba zacząć od napisania wniosku do ministra. Służy do tego druk – ORD-IN.
We wniosku trzeba w sposób wyczerpujący przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie, ocenę prawną tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
Ponadto wnioskujący składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczące- go się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej:

Jaką wnieść opłatę od każdego stanu faktycznego opisanego we wniosku

Gdzie wysłać wniosek o interpretację podatkową

Zobacz pełną treść artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać interpretację od ministra