ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA:

Obecnie ponad 2 mln Polaków pracuje za granicą. Głównie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech i USA. Ile nasi rodacy zarobili na obczyźnie?

ADAM POWIERTOWSKI*:

Jak wynika z naszych danych, emigranci w ciągu ostatnich pięciu lat zarobili ponad 125 mld euro. Szacuje się, że spora część z tych środków wraca do naszego kraju.

Jak wygląda opodatkowanie zarobków poza Polską?

Polacy, którzy legalnie pracują za granicą, płacą w danym kraju zaliczki na podatek dochodowy. Odprowadza je pracodawca. W każdym kraju obowiązują limity dochodu całkowicie lub częściowo zwolnionych z podatku. Ponieważ zjawisko emigracji przybiera w znaczącej części charakter czasowy, pracownicy nie osiągają dochodów, które uniemożliwiają zwrot nadpłaconego podatku. Powstaje wówczas możliwość odzyskania nadpłaconych zaliczek.

Co jest potrzebne do odzyskania zagranicznego podatku?

Do dokonania zwrotu potrzebne jest potwierdzenie zatrudnienia, okresu pracy oraz wysokości pensji. Na tej podstawie możemy ubiegać się o odzyskanie podatku.

O jakich kwotach do zwrotów mówimy?

Według naszych danych wartość podatków z ostatnich pięciu lat, które wciąż można odzyskać, oscyluje pomiędzy 5 a 6 mld zł. Właśnie tyle mogą odzyskać Polacy, którzy pracowali za granicą.

W których państwach zarabia się najwięcej?

Największe zarobki osiągają Polacy pracujący w Norwegii, gdzie średnia zarobków pracowników niższego szczebla sięga aż 3,1 tys. euro miesięcznie. Kolejne kraje to Niemcy i Austria, gdzie średnie zarobki to ponad 2,5 tys. euro. W popularnej wśród emigrantów Wielkiej Brytanii i Irlandii średnie miesięczne wynagrodzenie oscyluje pomiędzy 2,1 a 2,3 tys. euro. W ostatnich latach na mapie najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej znacznie spadł udział Niemiec. Jednak w 2011 roku sytuacja może się zmienić, gdyż właśnie na ten rok przypada data otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Polaków.

Jak otrzymanie zwrotu podatku z zagranicy wpływa na rozliczenia podatkowe w Polsce?

Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze wszystkimi najpopularniejszymi wśród emigrantów krajami. W związku z tym nasze zarobki podlegają wyłącznie opodatkowaniu w kraju, w jakim pracowaliśmy. Co więcej, jeśli pracowaliśmy wyłącznie za granicą, a w Polsce w danym roku podatkowym nie podjęliśmy zatrudnienia, to w większości przypadków nie musimy wówczas składać zeznania podatkowego w kraju.

Czy możemy podać jakieś konkretne dane o odzyskiwanych podatkach?

Owszem. Na podstawie naszych danych o zwrotach w poszczególnych krajach, najwięcej pieniędzy odzyskują Polacy, którzy pracowali w Holandii. Średni zwrot w tym kraju sięga wartości 779 euro. Zaraz za Holandią znajduje się Wielka Brytania. Pracownicy ubiegający się o zwrot w tym kraju mogą liczyć średnio na 529 funtów. Dalej w kolejce są zatrudnieni w Irlandii z kwotą zwrotu 610 euro i USA ze średnią odzyskanych 644 dolarów.

Czy długo trzeba czekać na pieniądze od zagranicznego fiskusa?

Zwrot i jego weryfikacja to procedura skarbowa, która musi trochę potrwać. Najdłużej czekają pracownicy, którzy zarabiali w Irlandii. Otrzymują oni przelew średnio po 136 dniach. W Niemczech i USA czeka się krócej, bo 129 dni, a najszybciej otrzymują zwrot podatku pracujący w Wielkiej Brytanii – po 79 dniach od daty złożenia wniosku.

*Adam Powiertowski

prezes Zarządu Euro-Tax.pl

Euro-Tax.pl jest firmą występującą o zwrot podatku nadpłaconego w zagranicznych urzędach skarbowych. Od 2006 roku do 2009 roku obsłużyła ponad 41 tys. klientów, którzy otrzymali ponad 100 mln zł nadpłaconego podatku.