Pracujący w 2010 r. za granicą mogą odzyskać zapłacony tam podatek. Najwięcej podatku odzyskujemy z Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i USA. Średnia kwota zwrotu za 3 miesiące pracy poza Polską to ok. 3 tys. zł.
Podatnik, który pracował w 2010 roku za granicą, może odzyskać zapłacony poza Polską podatek. Prawo takie ma obecnie grubo ponad milion osób. Trzeba tylko pamiętać, że osoba, która rozliczyła zagraniczne dochody w Polsce, a następnie otrzymała zwrot zagranicznego podatku, będzie musiała ten podatek wykazać przed polskim fiskusem.
Sprawa dotyczy tych podatników, którzy zarabiali w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę odliczenia proporcjonalnego. Z krajów unijnych będą to np. Holandia czy Belgia.
Metoda proporcjonalnego odliczenia, w dużym uproszczeniu, pozwala na odliczenie w polskim PIT podatku zapłaconego za granicą.
To właśnie dlatego podatnik, który odliczył zagraniczny podatek w zeznaniu PIT, musi go doliczyć do podatku w zeznaniu za rok, w którym taki zwrot otrzymał.
Jeśli tego nie zrobimy, powstanie u nas zaległość podatkowa, którą trzeba będzie zapłacić wraz z należnymi odsetkami. Dodatkowo urząd skarbowy może ukarać nas sankcjami karnymi skarbowymi.

Wniosek o zwrot

Każdy, kto legalnie pracował za granicą, może się starać o zwrot podatku nadpłaconego w zagranicznym urzędzie skarbowym. Andrzej Jasieniecki, prezes Euro-Tax.pl, wskazuje, że według wstępnych szacunków Euro-Tax.pl uprawnionych do uzyskania zwrotu podatku za 2010 rok jest ok. 1,5 mln Polaków. Do kieszeni polskich emigrantów może wrócić łącznie kilka miliardów złotych. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w wielu krajach można uzyskać zwrot podatku za pracę wykonaną nawet 5 lat wstecz, obie te liczby znacznie wzrosną.
Rośnie też świadomość polskich emigrantów. Coraz częściej podatnicy znają swoje prawa i obowiązki, jakie należy spełnić, starając się o zwrot podatku.
– W 2010 zrealizowaliśmy wnioski dla blisko 30 tys. emigrantów, odzyskując w sumie blisko 65 mln zł. Kwoty indywidualnych zwrotów podatku zależą w dużej mierze od okresu pracy, zarobków i kraju zatrudnienia – podaje Andrzej Jasieniecki.
Dodaje, że wartość średniego zwrotu uzyskanego za 3 miesiące pracy to ok. 3 tys. zł.
– Jednak w 2010 r. udało nam się odzyskać jednorazowo rekordową kwotę 65 847 zł. Był to zwrot otrzymany przez klienta prowadzącego przez rok własną firmę w Wielkiej Brytanii. Wciąż ponad połowa naszych klientów pracuje właśnie na Wyspach Brytyjskich. Przybywa jednak Polaków starających się o zwrot podatku z Holandii, a także Norwegii czy USA – wymienia Andrzej Jasieniecki.Czek skarbowy

Krzysztof Kuźnik, wiceprezes Euro-Credit (właściciela marki Euro-Czek.pl), wskazuje, że jego firma obsługuje głównie emigrantów, którzy już zgłosili się do zagranicznego urzędu skarbowego po zwrot podatku. Otrzymują oni pieniądze w formie czeku skarbowego, który mogą zrealizować w Polsce.
– W 2010 roku zrealizowaliśmy ponad 3 tys. czeków o wartości ponad 6 mln zł. W porównaniu do poprzedniego roku odnotowaliśmy ok. 450-proc. wzrost liczby zrealizowanych dokumentów skarbowych. Rośnie także ich wartość. Średnio na konto klienta w 2010 r. przelewaliśmy ok. 2 tys. zł – podkreśla Krzysztof Kuźnik.
Wyjaśnia też że Euro-Credit działa na zasadzie opłaty za realizację czeku skarbowego.
– Realizujemy czeki z Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA. W ubiegłym roku najliczniejszą grupą emigrantów obsługiwaną przez Euro-Czek.pl byli Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii. Stanowią oni około 90 proc. klientów firmy. Średnia wartość czeków z Anglii to 400 – 500 funtów – wylicza wiceprezes Euro-Credit.
Od czasu boomu emigracyjnego, jaki miał miejsce zaraz po otwarciu rynku pracy w Wielkiej Brytanii, polski emigrant zmienił się dość radykalnie.

Uświadomiony emigrant

Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego, zwraca uwagę, że jeszcze parę lat temu na wyjazd za granicę ludzie decydowali się w większości pod wpływem emocji. Wiele osób wyjeżdżało bez przygotowania, nie mając pracy czy nawet miejsca noclegowego, podążając za wizją szybkiego zarobku. Bardzo szybko weryfikowała to rzeczywistość.
– Obecnie polski emigrant rzadko działa emocjonalnie i jest już świadomym pracownikiem. Zazwyczaj przed wyjazdem zna już przyszłego pracodawcę, a nawet ma podpisaną umowę o pracę. Świadomość zwiększyła się także w zakresie spraw administracyjnych związanych z zatrudnieniem za granicą – ocenia Bartosz Kaczmarczyk.
Według danych TNS OBOP prawie połowa (49 proc.) Polaków zdecydowanie nie podjęłaby się pracy za granicą na czarno, choć równocześnie wciąż co czwarty ankietowany dopuszcza taką możliwość. Wraz ze wzrostem świadomości coraz większa grupa emigrantów zna również przepisy podatkowe kraju, w którym zamierza pracować, i korzysta z możliwości zwrotu nadpłaconego podatku.
ikona lupy />
Zagraniczny podatek w zeznaniu
Dr Janusz Fiszer| partner w kancelarii prawnej White & Case, docent UW
Generalnie, zagraniczny podatek zapłacony w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu międzynarodowego podwójnego opodatkowania dochodu, w przypadku gdy ta umowa przewiduje metodę tzw. proporcjonalnego zaliczenia – podlega odliczeniu od polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego od całego dochodu. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części kwoty polskiego podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.
Dla osoby fizycznej do rozliczenia podatku dochodowego w Polsce niezbędne jest złożenie rocznego zeznania podatkowego i wykazanie w nim dochodu uzyskanego za granicą oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą. Niekiedy będzie to również związane z obowiązkiem dopłacenia różnicy podatku, co zwykle wynika z różnic w wysokości stawek podatkowych w obu państwach.
Zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o PIT, obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., gdy zwrot całości lub części zagranicznego podatku nastąpił już po dacie złożenia w Polsce zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, należy w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymano ten zwrot, doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Tym samym więc w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik otrzymał zwrot podatku, należy uwzględnić kwotę otrzymanego zwrotu.
ikona lupy />
Zwrot podatku z zagranicy / ST