W Polsce działa jeden operator zwrotu VAT podróżnym. Dlaczego usługa ta w naszym kraju ma znaczenie marginalne?

Przepisy dotyczące zwrotu podatku podróżnym spoza UE zostały wprowadzone do ustawy o VAT w 1999 r. w celu dostosowania prawa polskiego do regulacji obowiązujących w krajach UE. Była to instytucja zupełnie nowa w prawie polskim wprowadzona przed przystąpieniem Polski do UE, bez doświadczeń w tym zakresie. W niewiele zmienionym brzmieniu obowiązują one do dzisiaj, rażąco odbiegając od standardów obowiązujących w innych krajach UE.

Wprowadzenie takich standardów również w Polsce zakłada projekt opracowany przez Komisję Przyjazne Państwo. Jaki jest cel tych zmian?

Wprowadzenie sprawnego systemu zwrotu VAT podróżnym umożliwiającego działanie specjalistycznym firmom pośredniczącym, korzystanie z powszechnie stosowanych na świecie form płatności, łatwiejsze rozliczanie się z VAT przez sprzedawców z pewnością doprowadzi do zwiększenia ilości transakcji zwrotu VAT (tax free) na terytorium kraju.

Korzyści z wprowadzenia systemu zwrotu podatku podróżnym w postaci wzrostu obrotów w sklepach, zmniejszenia szarej strefy, zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego, składek ZUS, zmniejszenia bezrobocia wydają się oczywiste. Firma Global Blue w Niemczech dokonuje ponad 2 miliony transakcji rocznie, a w Polsce jedynie ok. 2 proc. tej liczby. Choćby kilkuprocentowe zbliżenie się do wyniku w Niemczech byłoby znaczącym zwiększeniem skali funkcjonowania usługi tax free w Polsce.

Czy w Polsce w ogóle jest zapotrzebowanie na rozwój tej usługi?

O zapotrzebowaniu na rozwój usługi tax free można się przekonać, odwiedzając takie miasta jak Białystok, Biała Podlaska, Przemyśl, Zamość, czy udając się bezpośrednio na przejścia graniczne. Ta usługa, dostępna w przyjaznej, zrozumiałej i bezpiecznej formie daje ogromne możliwości rozwoju handlu nie tylko we wschodniej części Polski, ale również w wielu innych miastach, do których przyjeżdżają podróżni spoza UE.