ŁUKASZ ZALEWSKI

Zgodnie z orzecznictwem refakturowanie ubezpieczenia leasingu na korzystającego podlega 22-proc. VAT. Ostatnio WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1888/09) przełamał tę linię. Jakie będą tego konsekwencje?

PIOTR TRYBAŁA

Od ponad dziesięciu lat dominowała praktyka, której nikt nie kwestionował. Refakturowanie ubezpieczenia leasingu było zwolnione z VAT. W pewnym momencie sąd we Wrocławiu przyjął inną wizję, powołując się na prawo europejskie. Ostatni wyrok WSA w Warszawie na szczęście to zmienia. W konsekwencji firmy leasingowe mogą proponować swoim klientom ubezpieczenie samochodu na takich samych warunkach, jak firmy ubezpieczeniowe. Klienci nie muszą więc dopłacać VAT. Mam nadzieję, że kolejne wyroki będą korzystne dla podatników. Dzisiaj w podobnej sprawie orzeczenie ma wydać NSA.

Co przesądza o tym, że wykładnia WSA w Warszawie jest prawidłowa?

W warszawskim wyroku sąd nie skupił się wyłącznie na orzecznictwie ETS. Wyroki ETS zostały przeanalizowane, ale sąd doszedł do innej konkluzji niż np. WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 881/08). Zdaniem wrocławskiego sądu usługę ubezpieczenia należy traktować jako element składowy usługi leasingu. Z taką wykładnią nie zgodził się WSA w Warszawie, który uznał, że usługa leasingu i usługa ubezpieczenia są usługami odrębnymi. Świadczy o tym m.in. fakt, że korzystający otrzymuje dodatkową ochronę ubezpieczeniową. Jeśli przykładowo leasingowane auto zostanie skradzione, to odszkodowanie otrzyma korzystający. Ponadto ma on możliwość bezpośredniego ubezpieczenia auta w firmie ubezpieczeniowej.

Czy podatnicy mogą odzyskać VAT, który zapłacili?

Podatnicy, którzy zapłacili VAT, będą go mogli odzyskać, jeśli spełnią dwa warunki: ubezpieczenie było refakturowane bez marży i możliwość refakturowania wynika z umowy leasingu.