Jakieś szczegóły?

Jeszcze na to za wcześnie. Jednak, jeśli zamyka się emerytury w wydaniu PRL-owskim nikt nie będzie wprowadzał nowej grupy do starego systemu. Natomiast, jak będzie wyglądał nowy system, tego nie wiem. Liczę jednak, że funkcjonariusze celni zostaną potraktowani tak samo jak Policja czy Straż Graniczna.

Ostatnio pojawiły się głosy, że są problemy z mianowaniem funkcjonariuszy. Celnicy odwołują się od podejmowanych decyzji. Czy to prawda?

Chodzi o zmianę stopni w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Służbie Celnej. W momencie, kiedy dochodzi do zmiany stopni z dotychczasowych takich niedookreślonych na te, które są porównywalne do innych służb mundurowych, to zmiana stopnia musiała nastąpić na podstawie obiektywnego kryterium. Punktacja obiektywna dla wszystkich odnosząca się do stażu w służbie, zaangażowania funkcjonariusza i wykształcenia nie zawsze odpowiada subiektywnym ocenom pojedynczych funkcjonariuszy celnych. W związku z tym są osoby niezadowolone z tej punktacji i wnoszą odwołania. Tych odwołań jest 535 na 14,5 tys. zatrudnionych w Służbie Celnej. To byłoby nienaturalne, gdyby nie było odwołań. Myślę, że gdyby nie było obiektywnych kryteriów to odwołań byłoby znacznie więcej.

Jaki ma pan plan prac na 2010 rok?

Priorytetem jest dla nas wdrożenie ustawy o Służbie Celnej i przeprowadzenie wartościowana stanowisk pracy, bo ustawa wymaga aby to wprowadzić 1 stycznia 2011 roku.. Z punktu widzenia legislacyjnego na pewno zajmiemy się nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym w zakresie wdrożenia dyrektywy dotyczącej elektronicznych dokumentów towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych. Obecnie ustawa jest przed Radą Ministrów. Na jej wdrożenie mamy czas do 1 stycznia 2011 r. Równolegle prowadzimy przetarg na budowę systemu informatycznego. W przypadku prawa celnego jest w Sejmie nowelizacja, ale ona dostosowuje tylko odnośniki legislacyjne do ujednoliconej wersji rozporządzenia unijnego.

A co ze zmianami w Służbie Celnej?

Najważniejsze elementy rozwoju podnoszące skuteczność działania znajdą się w Strategii Służby Celnej, którą przedstawimy pod koniec miesiąca. Będą w niej cele, inicjatywy i działania Służby Celnej na lata 2010-2015, które odpowiadają dokumentom unijnym wyznaczającym zadania dla służb celnych państw członkowskich UE, działaniom w ramach programu modernizacji oraz programowi informatyzacji e-cło. Dodatkowo chcemy przedstawić cele i rolę Służby Celnej w ramach polskiej polityki zagranicznej, w tym czekającej nas prezydencji. Trzecim dokumentem będzie program antykorupcyjny w Służbie Celnej, zawierający cele i działania w ramach profilaktyki antykorupcyjnej.

* Jacek Kapica

wiceminister finansów