ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Wczoraj na łamach DGP informowaliśmy, że osoby, które brały udział w licytacjach w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy muszą liczyć się z pewnymi obowiązkami podatkowymi: w podatku od czynności cywilnoprawnych lub VAT. Czy przy takiej transakcji powstanie dochód do opodatkowania?

RAFAŁ GARBARZ

Zgodnie z przepisami podatkowymi, jeżeli osoba fizyczna dokonuje odpłatnego zbycia (np. na aukcji internetowej), dochód z tego tytułu może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, a transakcja jest jedynie incydentalna. Przepisy podatkowe zaliczają do źródeł przychodów również odpłatne zbycie m.in. innych rzeczy (niebędących nieruchomościami i prawami związanymi z nieruchomościami), jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku od nabycia. Okres pół roku liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. W rezultacie, jeżeli transakcja będzie miała miejsce przed upływem sześciu miesięcy od momentu nabycia rzeczy, powstanie z tego tytułu przychód podatkowy.