EWA MATYSZEWSKA

W związku z coraz częstszymi wyjazdami Polaków za granicę, znaczenia nabiera problem opodatkowania w Polsce spadku otrzymanego po zmarłym z zagranicy. Kiedy powstanie obowiązek zapłaty podatku?

RAFAŁ CHMIELEWSKI*

Podstawowe znaczenie dla ustalenia obowiązku podatkowego osoby, która otrzymała zagraniczny spadek, ma art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce.

A co w sytuacji, gdy spadek opodatkuje państwo, w którym zmarły mieszkał?

Może dojść do podwójnego opodatkowania majątku otrzymanego w drodze spadku.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Pomocne będą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre z nich, np. umowa z Norwegią, Holandią, Niemcami, zawierają wykaz podatków, do których ich postanowienia znajdują zastosowanie. Z reguły jest to art. 2, mówiący o tym, że za podatki od dochodu i majątku dana umowa uważa również podatki od przyrostu majątku, a więc od nabycia spadku.