Badanie potwierdza, że ponad 80 proc. firm, niezależnie od tego, czy są to firmy o kapitale polskim, czy też z udziałem zagranicznym, stosuje świadczenia pozapłacowe. Dlaczego?

Dla wielu przedsiębiorstw świadczenia pozapłacowe stanowią bardzo istotny element w zarządzaniu kadrami i budowaniu polityki płacowej. Badania pokazują także, jak ważne dla pracodawców są obciążenia finansowe związane z wynagradzaniem personelu. A jednym z takich elementów są niewątpliwie obciążenia podatkowe.

Dla części firm jednym z powodów rezygnacji ze świadczeń pozapłacowych były niekorzystne przepisy podatkowe. Czy to potwierdza kompleksowe podejście firm do tego zagadnienia?

Owszem. Pracodawcy patrzą na zagadnienie dodatkowych benefitów szerzej i podejmując decyzje w tej mierze, biorą pod uwagę czynniki, które, tak jak podatki, w ostatecznym rozrachunku wymuszają konieczność zapewnienia większych środków finansowych.

Jak podejmowane są decyzje o przyznaniu danych świadczeń?

Badania pokazują, że decyzje o przyznaniu benefitów podejmowane są w przedsiębiorstwach dwuetapowo. Na etapie wstępnym najistotniejszą rolę odgrywa wizerunek pracodawcy wśród pracowników. Kolejnym krokiem jest ocena wysokości obciążeń finansowych i podatkowych związanych już z wybranymi świadczeniami.

Czy przyznawanie pracownikom dodatkowych świadczeń się opłaca?

Dzisiejszy rynek pracy i powstanie wielu nowych obszarów, w których konieczne jest działanie pracowników, znacząco różni się od warunków sprzed kilkunastu lat. Specyfika wielu zawodów spowodowała, że po stronie pracodawcy pojawiły się inne, nowe obowiązki związane z koniecznością zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, aby być efektywnym i konkurencyjnym w biznesie. Dziś pracodawca zupełnie inaczej ocenia przyznawane świadczenia. Kryterium podstawowym jest to, czy dane świadczenie ma przełożenie na przychody przedsiębiorstwa. Stąd decyzja, czy świadczenie mają otrzymać wszyscy pracownicy, jak w przypadku opieki medycznej, czy tylko ci, których obowiązki zawodowe tego wymagają, jak np. telefon komórkowy czy zapewnienie noclegu pracującemu na terenie Polski przedstawicielowi handlowemu, czy też tylko wąskie grono kluczowych pracowników, jak w przypadku samochodu służbowego dla celów prywatnych. Po ocenie strony kosztowej przedsiębiorca staje przed koniecznością oceny skutków podatkowych dla obdarowanego pracownika. Niestety, bardzo często obciążenia podatkowe powodują, że pracodawca wyraźnie odczuwa brak dostosowania przepisów do wymogów rynku pracy.

* Renata Dłuska

partner w MDDP Doradztwo Podatkowe