EWA MATYSZEWSKA

Ministerstwo Finansów w opublikowanych założeniach do projektu zmian w ustawie o VAT zamierza ograniczyć odliczanie podatku. Resort chce od początku przyszłego roku pozbawić odliczania VAT od paliwa do aut z kratką. Czy ta zmiana jest zgodna z prawem wspólnotowym?

KAMIL LEWANDOWSKI*

Tym razem wygląda na to, że Ministerstwo Finansów dopełniło formalności i wprowadzenie dodatkowego ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa będzie zgodne z Dyrektywą 2006/112. Podstawą działań resortu jest art. 177 dyrektywy, zgodnie z którym po konsultacji z Komitetem do spraw VAT każde państwo członkowskie może, z przyczyn wynikających z ogólnej koniunktury gospodarczej, częściowo lub całkowicie wyłączyć wszystkie lub niektóre dobra z przepisów dotyczących odliczeń. W obecnej sytuacji gospodarczej nie było trudno przekonać Komitetu do spraw VAT, że wprowadzenie takiego ograniczenia jest uzasadnione ogólną koniunkturą gospodarczą.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z założeniami do projektu zmian w ustawie o VAT ograniczenie obejmie tylko odliczanie VAT od paliwa i nie będzie dotyczyć VAT związanego z nabyciem tych pojazdów.

Czy należy się spodziewać, że ograniczenie to będzie miało charakter trwały?

Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów założeń do projektu zmian w ustawie o VAT wynika, że brak prawa do odliczenia VAT od paliwa będzie obowiązywał przez trzy lata, począwszy od 1 stycznia 2010 r. A zatem od 1 stycznia 2013 r. podatnicy powinni odzyskać to prawo. Należy również mieć nadzieję, że wówczas trudna sytuacja ekonomiczna nie będzie już aktualnym argumentem dla resortu za ewentualnym przedłużeniem czasu obowiązywania ograniczenia.