EWA MATYSZEWSKA

Rząd planuje zwolnić 10 proc. urzędników. Teraz pomysł ten zmodyfikowano. Decyzje o zwolnieniach poprzedzi audyt. Czy te zwolnienia powinny objąć administrację skarbową?

JACEK KĘDZIOR*

Punktem wyjścia do dyskusji o poziomie zatrudnienia w administracji powinno być zdanie sobie sprawy z tego, że administracja służy interesowi państwa. W związku z tym w interesie państwa jest, aby administracja była sprawna i kompetentna. Czas kryzysu jest czasem wymagającym również dla państwa. W związku z tym kluczowe powinno być zapewnienie, aby administracja była na miarę wyzwań i zadań stojących przed państwem i obywatelami.

To co należy zrobić?

Przede wszystkim trzeba zacząć od analizy, jakie zadania realizuje dziś administracja. Następnie trzeba ocenić, które z tych zadań są ważne i nadal aktualne.

Kolejna sprawa to jakość aparatu skarbowego, czyli jacy ludzie pracują w administracji, jakie mają kwalifikacje. Dopiero po dokonaniu takiej oceny można się zastanowić, czy z tej grupy urzędników można z kogoś zrezygnować bez uszczerbku dla jej funkcjonowania.