EWA MATYSZEWSKA

MICHAŁ GRZYBOWSKI

Urzędy skarbowe żądają od podatników, którzy pomylili druk rocznego PIT (np. zamiast PIT-37 złożyli PIT-36) złożenia czynnego żalu. Czy to prawidłowe postępowanie?

Wydaje się, że nie. Czynny żal jest instytucją z kodeksu karnego skarbowego. Może on mieć więc zastosowanie jedynie w sytuacji, w której popełniło się czyn będący przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym. O ile można zgodzić się z twierdzeniem, że zadeklarowanie takich samych danych na nowym formularzu rozliczeniowym jest korektą zeznania, to nie jest to jednak czyn podlegający sankcjom z tego kodeksu. Trudo zgodzić się z twierdzeniem, że pierwotne ujawnienie organom podatkowym wszystkich prawidłowych danych na błędnym formularzu może narazić na uszczuplenie podatku.

Czyli złożenie korekty zeznania ze względu na pomyłkę formularza nie jest czynem zabronionym przez kodeks karny skarbowy?

Tak. Począwszy od września 2005 r. nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe osoba, która złożyła prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem jej przyczyny. Dodatkowo, aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej, zgodnie z tymi uregulowaniami, podatnik powinien uiścić uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie należność publicznoprawną. Ponieważ w naszym przypadku korekta nie wynika z jakiegokolwiek uszczuplenia podatku, a jedynie ze złożenia zeznania na błędnym formularzu, ten drugi warunek nie powinien mieć zastosowania.

Co powinien zrobić podatnik, gdy pomylił druki deklaracji?

Powinien złożyć zeznanie na prawidłowym formularzu. Zeznanie to należy oznaczyć jako korektę pierwotnie złożonego rozliczenia podatkowego. Dodatkowo trzeba dołączyć wyjaśnienie przyczyn korekty, wskazując w nim, że jedynym powodem ponownego złożenia zeznania jest błąd, polegający na zadeklarowaniu danych w pierwotnym rozliczeniu na niewłaściwym formularzu.