EWA MATYSZEWSKA

Nowa umowa z Finlandią, nad którą właśnie pracuje Sejm, nie zawiera przepisów o opodatkowaniu dochodów uzyskanych z wolnych zawodów. Co to będzie oznaczać w praktyce?

RAFAŁ GARBARZ

Zasadniczo umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane przez Polskę opracowane są na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD. Treść tego dokumentu wraz z komentarzem zmienia się na przestrzeni lat i jest dostosowywana, z uwzględnieniem doświadczeń w stosowaniu przepisów, do nowych okoliczności wynikających ze zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Artykuł dotyczący opodatkowania wolnych zawodów i innej działalności o samodzielnym charakterze został usunięty z konwencji w 2000 roku. Decyzja ta została podjęta ze względu na fakt, że nie znaleziono istotnego powodu, aby różnicować opodatkowanie dochodów z tytułu takiej działalności (art. 14 Konwencji Modelowej) i działalności przedsiębiorstw (art. 7 Konwencji Modelowej). Dodatkowo w stosowaniu obydwu artykułów niekiedy pojawiały się wątpliwości, który z nich brać pod uwagę przy konkretnej kategorii dochodów. Stwierdzono, że pojęcia istotne dla obydwu przepisów (tj. zakład w przypadku działalności przedsiębiorstw oraz stała placówka dla wolnych zawodów i innej działalności o samodzielnym charakterze) są koncepcyjnie podobne.

Czyli wolny zawód traktowany jest tak jak firma?

Tak. Zgodnie z komentarzem do Konwencji Modelowej dochody z tytułu wolnych zawodów i innej działalności o samodzielnym charakterze powinny być rozpatrywane w odniesieniu do artykułu regulujące- go opodatkowanie zysków przedsiębiorstw (tj. art. 7 Konwencji Modelowej).