ROZMOWA

● Ministerstwo Finansów opracowało założenia do Programu e-Podatki. Jakie są jego cele?

- Program e-Podatki został zaakceptowany przez Radę Programu e-Podatki pod przewodnictwem ministra Andrzeja Parafianowicza. Dokument ten określa kilka obszarów zmian.

● Możemy je wymienić?

- Tak. Są to: scentralizowana rejestracja; elektroniczna wymiana danych z otoczeniem administracji podatkowej; uproszczone rozliczenie PIT; udostępnienie usług drogą elektroniczną (m.in. elektroniczne deklaracje); rozliczenia z podatnikami, budżetem centralnym i budżetami samorządowymi; zarządzanie sprawami; wymiar i zarządzanie ryzykiem; zarządzanie zaległościami podatkowymi.

Centralny rejestr

● Zacznijmy od scentralizowanej rejestracji. Czym ona ma być?

- W ramach tego obszaru zostanie zbudowany centralny rejestr podatników dostępny z każdego urzędu skarbowego. Jego budowa będzie przedsięwzięciem skomplikowanym, bo m.in. będzie musiała uwzględniać planowaną konsolidację rejestrów państwowych. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, by istniały dwie bazy podatników: odrębnie dla służby celnej i administracji podatkowej. To są ci sami podatnicy, nie ma potrzeby ich dzielenia. Budowane rozwiązanie musi także zapewnić segmentację podatników, co pozwoli na dostosowanie rodzaju obsługi do profilu danego podatnika.

● Czyli będzie jedna baza w jednym miejscu?

- Tak. Scentralizowana rejestracja będzie polegać na stworzeniu jednej bazy danych. Dziś mamy 401 lokalnych baz (bo tyle jest urzędów skarbowych). Po zmianach będzie jedna, dostępna dla każdego urzędu skarbowego.

● Jakie będą tego efekty?

- Będzie ona bazą dla centralizacji kolejnych aplikacji podatkowych, usprawni obsługę podatników przez udostępnienie wielu usług.

● Czy nowa baza zastąpi Poltax?

- W ramach programu zostaną zbudowane nowe aplikacje, które w wielu obszarach zastąpią obecnie eksploatowany system Poltax.

● Ile te zmiany będą kosztować?

- Mamy w sumie ok. 281 mln zł na ich realizację.

● Ta kwota pochodzi ze środków unijnych?

- Tak.