Z 23 proc. do 5 proc. ma od 2024 r. zostać obniżona stawka VAT na odzież i obuwie dziecięce. Z 2 mln euro do 3 mln euro miałby wzrosnąć limit przychodów dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

To tylko część zmian, które zakłada projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych przygotowany przez sejmową nadzwyczajną komisję do spraw deregulacji. Dziś odbyło się jej posiedzenie w tej sprawie. Teraz marszałek Sejmu musi nadać druk przygotowanemu projektowi i skierować go do pierwszego czytania. Nie ma więc pewności, czy zmiany trafią do rozpatrzenia przez posłów na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 6 i 7 lipca 2023 r.

Przypomnijmy, że dotychczas obniżenie stawki VAT na ubranka nie było możliwe, ze względu na regulacje unijne. Teraz zostały one zmienione. W związku z tym, jak podkreślał przewodniczący sejmowej komisji podczas jej posiedzenia, nic już nie stoi na przeszkodzie aby stawka na odzież i obuwie dziecięce została obniżona z 23 proc. do 5 proc.

Przygotowany projekt ustawy deregulacyjnej zakłada też korzystne zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o to, że limit przychodów, który uprawnia do korzystania z tego sposobu opodatkowania wzrósłby o połowę tj. z 2 mln euro do 3 mln euro.

Bez zmian pozostałby jednak limit dla ryczałtowców, którzy chcą korzystać z kwartalnego rozliczenia. Z początkiem roku wynosiłby on nadal 200 tys. euro.

Obie zmiany tj. w VAT i ryczałcie miałby wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.