Fundacja, która zaoferuje nauczycielom bezpłatny lub płatny wyłącznie symbolicznie dostęp do własnego portalu szkoleniowego, odliczy 100 proc. wydatków poniesionych na stworzenie portalu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to fundacja edukacyjna, która pozyskała grant na stworzenie internetowej platformy szkoleniowej. Liczyła się z tym, że tworząc portal, poniesie wiele wydatków, m.in. na wynagrodzenia podwykonawców, koszty materiałów marketingowych, organizacji konferencji, webinarów, warsztatów i treningów dla nauczycieli.

W początkowym okresie funkcjonowania portalu fundacja planowała przeszkolić za jego pomocą ok. 3 tys. nauczycieli szkół publicznych. Szkolenia byłyby bezpłatne albo za symbolicznym wynagrodzeniem. Promocja miałaby na celu poszerzenie kręgu przyszłych użytkowników portalu nawet do kilkuset tysięcy (tylu nauczycieli jest w Polsce). Uczestnictwo w każdym następnym kursie edukacyjnym wymagałoby już uiszczenia standardowej ceny. Usługi te byłyby opodatkowane VAT (fundacja nie korzystałyby z jakiegokolwiek zwolnienia z podatku).

Fundacja chciała się upewnić, że będzie mogła odliczyć cały podatek naliczony zawarty w cenie poniesionych wydatków, i to zarówno w sytuacji gdy nauczyciele skorzystają z portalu nieodpłatnie, jak i wtedy, gdy uiszczą symboliczną opłatę. Tłumaczyła, że poniesione przez nią wydatki na stworzenie portalu będą powiązane z reklamą i promocją siebie samej, co pozwoli jej pozyskać nowych klientów. Podkreśliła, że ustalanie promocyjnych cen w początkowym okresie działalności jest powszechną praktyką rynkową, która pozwala na poszerzenie bazy klientów. Będzie więc istniał związek z działalnością opodatkowaną – przekonywała.

Zwróciła też uwagę, że ustawa o VAT nie narzuca podatnikom wysokości cen, które powinni oni stosować, aby nie stracić prawa do odliczenia całości VAT naliczonego, jeżeli transakcje są zawierane z podmiotami niepowiązanymi. Na poparcie stanowiska przywołała wiele interpretacji indywidualnych, m.in. z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. 1061-IPTPP3.4512. 77.2017.2.ALN) i z 14 sierpnia 2020 r. (0113-KDIPT1-2.4012. 372.2020.2.AM).

Również i tym razem dyrektor KIS zgodził się na odliczenie całości VAT naliczonego. Potwierdził, że wydatki fundacji będą miały związek z działalnością opodatkowaną i nie ma znaczenia to, że w początkowym okresie będzie ona stosować promocyjne ceny dla swoich usług.

„Podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy, tak aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu” – stwierdził organ.

Zastrzegł jedynie, że promocja musi być odpowiednio dokumentowana, a więc podatnik musi mieć dowody, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakim odbiorcom i w jakich okolicznościach udzielił rabatu. ©℗