Kto zrezygnował z podmiotowego zwolnienia z VAT – niezależnie od tego, czy świadomie, czy nieświadomie – musi odczekać rok, by ponownie stanąć przed wyborem, jeśli tylko spełni pozostałe warunki preferencji – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W ten sposób odpowiedział na pytanie podatniczki, która w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny. Była bowiem przekonana, że nie ma prawa do zwolnienia przysługującego przy obrotach nieprzekraczających w skali roku 200 tys. zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Na formularzu VAT-R zaznaczyła więc punkt o braku możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT.

Potem jednak bliżej przyjrzała się zagadnieniu, skonsultowała to jeszcze z innymi (w tym telefonicznie z Krajową Informacją Skarbową) i uznała, że miała jednak prawo wybrać zwolnienie. Stwierdziła bowiem, że nie prowadzi żadnej działalności, która by to prawo wykluczała.

Po czterech miesiącach od rejestracji złożyła więc aktualizację VAT-R wraz z wyjaśnieniem, że jej zamiarem był od początku wybór zwolnienia. Uważała, że może do niego wrócić z początkiem każdego dowolnego miesiąca.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że to niemożliwe. Wyjaśnił, że podatnik ma prawo wrócić do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, ale nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił to prawo lub z niego zrezygnował (art. 113 ust. 11 ustawy). Muszą też być spełnione pozostałe ustawowe warunki.

W tej sprawie zatem – jak stwierdził organ – prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia będzie przysługiwać podatniczce, począwszy od 1 stycznia 2024 r., o ile wartość jej sprzedaży w roku podatkowym 2023 nie przekroczy 200 tys. zł, a ona sama nie będzie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy. ©℗

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 marca 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.951.2022.2.WN