Według krajowych szacunków luka VAT spadła w 2021 roku do 4,3 proc. z 10,4 proc. w 2020 roku - poinformował resort finansów. Dodano, że według wyliczeń Komisji Europejskiej w 2020 r. luka VAT osiągnęła poziom 11,3 proc.

Resort finansów poinformował w piątek, że Komisja Europejska przedstawiła coroczny raport "VAT GAP in the EU – Report 2022",który pokazuje wstępne dane dotyczące luki VAT w krajach UE.

Według Komisji w 2020 r. luka VAT zmniejszyła się o 1,4 pkt. w stosunku do 2019 r., jest to poprawa spójna z szacunkami MF z kwietnia br.

"Polska należy do europejskiej czołówki w obniżaniu luki VAT pomiędzy latami 2016-2020. To głównie zasługa wdrażania nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy" - podkreślono.

Zgodnie z raportem w 2020 r. luka VAT w Polsce osiągnęła poziom 11,3 proc., co plasuje nas w europejskiej czołówce krajów UE najszybciej redukujących lukę VAT w latach 2016-2020. "Duża w tym zasługa konsekwentnych działań Ministerstwa Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową. Pomiędzy latami 2016-2020 wg. danych KE w Polsce nastąpił spadek luki VAT o ponad 9 pkt. proc." - zaznaczono.

Zgodnie z szacunkami Komisji, Polska uplasowała się na trzecim miejscu państw najszybciej redukujących lukę VAT. Na pierwszym miejscu znalazła się Łotwa (spadek luki o 10,8 pkt. proc. w latach 2016-2020), a na drugim Węgry (9,1 pkt. proc.).

Ministerstwo poinformowało, że zgodnie z dokumentem "Program Konwergencji – aktualizacja 2022" szacowany poziom luki VAT w 2020 r. wynosi 10,4 proc., a w 2021 r. – wg krajowych szacunków spadła do 4,3 proc.

"Wysokie tempo spadku luki VAT to m.in. efekt wprowadzania nowoczesnych narzędzi uszczelniających system podatkowy. Są państwa biorące z nas przykład" - zaznaczono.

Ministerstwo wymieniło, że chodzi m.in. o reformę administracji skarbowej, czy podniesienie kar za przestępstwa VAT-owskie. Wprowadzono też pakiet paliwowy i przewozowy (SENT), który dał ulgę uczciwym przedsiębiorcom przegrywającym konkurencję z podatkowymi przestępcami.

"Pojawiały się pionierskie, systemowe rozwiązania, które zaczęły przynosić trwałe skutki. To m.in. mechanizm podzielonej płatności, wykaz podatników VAT i elektroniczne raportowanie. To także kolejne e-usługi administracji, kasy online, kasy w postaci oprogramowania czy e-paragon Stworzyliśmy STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Teraz kluczem do dalszych efektów w obniżaniu luki VAT jest wykorzystanie nowoczesnych technologii" - podsumowano. (PAP)

autor: Michał Boroń