O rok dłużej taksówkarze i aptekarze będą mogli nadal kupować kasy starego typu. Do końca 2029 r. będzie przedłużone zwolnienie z podatku przy zakupie auta hybrydowego o pojemności silnika do 2 tys. cm sześc.

Ewidencje i dokumentacje akcyzowe trzeba będzie prowadzić elektronicznie dopiero do 1 lutego 2024 r.
Tak wynika z przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Większość zmian miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Kasy fiskalne

Z projektu wynika, że do końca 2023 r. zostanie przedłużona możliwość kupowania kas starego typu, tj. z elektronicznym zapisem kopii przez taksówkarzy, przedsiębiorców świadczących usługi transportowe i apteki. Wszyscy oni korzystają z kas dostosowanych do charakteru swojej branży.
Pozostali przedsiębiorcy nie będą mogli po 31 grudnia 2022 r. kupować kas z elektronicznym zapisem kopii, mimo że nadal jeszcze będzie można ich używać (nabytych do końca 2022 r.). Wynika to z nowelizacji z 15 marca 2019 r. ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 r. poz. 675).

Hybrydowe auta

O siedem lat zostanie przedłużone zwolnienie z akcyzy dla aut hybrydowych z pojemnością silnika spalinowego nieprzekraczającą 2 tys. cm sześc. (tzw. pojazdów z wtyczką).
W świetle obecnych przepisów (art. 163a ustawy o podatku akcyzowym) zakup takich pojazdów byłby wolny od akcyzy tylko do końca 2022 r. Przyjęty przez rząd projekt wydłuża to zwolnienie do 31 grudnia 2029 r.

Elektroniczne rozliczenia akcyzy

Projekt zakłada również, że do końca stycznia 2024 r. podatnicy akcyzy będą mogli prowadzić w formie papierowej ewidencje i dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o ustawy o tym podatku. Chodzi więc o ewidencje i dokumentacje dotyczące m.in.: suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych oraz podatkowych znaków akcyzy.
Przejście na formę elektroniczną było zapowiadane już od dawna, ale kilkukrotnie odraczano ten termin, by dać przedsiębiorcom czas na przygotowanie się do nowych obowiązków.

Zniesienie obowiązków dla producentów energii

Rząd zgodził się też na uproszczenia dla producentów energii elektrycznej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, zużywających prąd na własne potrzeby.
Przypomnijmy, że energia wyprodukowana z takich generatorów przez podmiot, który ją zużywa, jest zwolniona z akcyzy. Wynika to z par. 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1178).
Mali producenci mają jednak inne obowiązki, np. powinni prowadzić ewidencję ilościową prądu i składać deklaracje podatkowe. Najnowszy projekt zakłada zniesienie tych obowiązków.
Co więcej, uproszczenia w tym zakresie będą dotyczyć również jednostek samorządu terytorialnego.

Uproszczenia dla producentów alkoholu

Z kolei najmniejsi producenci napojów alkoholowych korzystający z obniżonej stawki akcyzy nie musieliby się starać o certyfikat małego producenta, jeżeli sprzedają swoje trunki wyłącznie na terenie Polski – postanowił rząd.
Taki certyfikat byłby warunkiem korzystania z preferencyjnej stawki podatku wyłącznie przy sprzedaży do innych krajów unijnych.

Blik w e-US

Kolejna zmiana ma ułatwić podatnikom rozliczanie się z fiskusem za pomocą konta w e-Urzędzie Skarbowym. Dziś z konta w e-US można przelogować się do niektórych banków i w ten sposób zapłacić zobowiązanie. Natomiast rząd zgodził się na płatności Blikiem.
Zapowiedziała to już w rozmowie z DGP Anna Chałupa, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. – Na początku roku chcemy dodać możliwość płacenia Blikiem – poinformowała (patrz: „E-korespondencję z fiskusem wybrało już 156 tys. podatników”; DGP nr 204/2022).
Wyjaśniła, że Ministerstwo Finansów chce wprowadzić taką możliwość jeszcze przed przyszłoroczną akcją rozliczania PIT za 2022 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – przyjęty przez Radę Ministrów