Zadał je w minionym tygodniu jeden ze składów orzekających Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sąd ten już wielokrotnie zajmował się problemem korekty sprzedaży paragonowej. Najczęściej orzekał po myśli sprzedawców, uznając, że mają oni prawo do skorygowania zawyżonego VAT. Przykładem są wyroki NSA z 17 marca 2022 r. (sygn. I FSK 1068-69/18, I FSK 1295-1299/18, I FSK 1300-1316/18), z 27 września 2018 r. (sygn. I FSK 1753/16), z 5 czerwca 2014 r. (sygn. II FSK 1586/12).