Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 października 2019 r. (sygn. akt I FSK 1281/17).
Pytanie zadał rolnik będący czynnym podatnikiem VAT, który wyspecjalizował się w uprawie owoców. Zbiory wymagały zatrudnienia pracowników, ale tych brakowało na lokalnym rynku. Rolnik zdecydował się więc zatrudnić Polaków z innej części kraju oraz obcokrajowców. Nie było możliwości wynajęcia noclegu dla nich, więc rolnik postanowił wybudować hotel pracowniczy. Podwładni byliby w nim zakwaterowani bezpłatnie na okres od trzech do sześciu miesięcy.