misja Europejska zgodziła się na przedłużenie o kolejne 3 lata obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), w związku z tym od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i firmy dalej będą miały obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach, poinformowało Ministerstwo Finansów.

Split payment (mechanizm podzielonej płatności MPP) to narzędzie uszczelniania VAT, które zapewnia też bezpieczeństwo dla podatnika i transakcji.

"W lipcu 2021 r. do KE został skierowany wniosek derogacyjny o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP przez kolejne 3 lata, tj. od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r. [...] KE wyraziła zgodę na przyznanie Polsce odstępstwa we wnioskowanym zakresie, upoważniającego do stosowania obligatoryjnego MPP przez okres kolejnych 3 lat, z mocą od 1 marca 2022 r." - czytamy w komunikacie.

W związku z tym, że wniosek legislacyjny został przedstawiony przez KE 22 lutego 2022 r. przewiduje się, że decyzja derogacyjna zostanie przyjęta przez Radę UE w marcu 2022 r. Jednak kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości stosowania w Polsce tego mechanizmu, w treści projektowanej decyzji wykonawczej Rady zawarte zostało uregulowanie potwierdzające jej wcześniejsze stosowanie (tj. od 1 marca 2022 r., zgodnie z wnioskiem derogacyjnym RP), podano także.

Przyjmowanie decyzji derogacyjnych dla państw członkowskich w dziedzinie VAT określających wsteczną datę obowiązywania jest dość częstą regułą w procesie legislacyjnym w Radzie.

W związku z tym od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i w dalszym ciągu będzie występował obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach.

Konkluzje wynikające z przeprowadzonej analizy funkcjonowania tego mechanizmu wskazały że przyczynił się on m.in. do: zwiększenia poboru VAT, szybszego dokonywania zwrotów VAT oraz uwalniania środków z rachunków VAT, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców jak również wzrostu pewności obrotu gospodarczego, podano.

(ISBnews)