VAT

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). W analizowanej sprawie z tytułu nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego będzie to kwota 32 000 zł.