Krajowy System e-Faktur to cyfrowa platforma umożliwiająca wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych. Chodzi o tzw. faktury ustrukturyzowane. Ten nowy typ faktury od 1 stycznia 2022 r. będzie występował w obrocie gospodarczym równolegle z fakturami tradycyjnymi oraz elektronicznymi. Każda e-faktura ustrukturyzowana będzie wprowadzana do systemu według jednego wzorca i otrzyma numer identyfikujący. KSeF stanie się więc pewnego rodzaju centralną bazą faktur.

Krajowy System e-Faktur jest częścią pakietu SLIM VAT 2. Wprowadza go nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z 29 października br. „Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Proponowane rozwiązania umożliwią także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami” – czytamy w uzasadnieniu do nowych przepisów.