Projekt rozporządzenia obejmuje bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie - napisano w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu.

W projekcie proponuje się, aby likwidacja powyższego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpiła ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r. Zgodnie z OSR przyjęto, że wskutek zmiany dochody budżetu w 2022 r. będą wyższe o ok. 6,7 mln zł, a w 2023 r. o 26,9 mln zł.

Jak wynika z OSR, generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 2 lat (2022-2023) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 tys. zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji). Wyjaśniono, że obecny zakres zwolnień został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z grudnia 2018 r. "Rozporządzenie to przewiduje zwolnienia o charakterze czasowym (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.), co oznacza, że konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w tym zakresie" - napisano.

Reklama

Brak publikacji nowego aktu - tłumaczy MF - skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2022 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień. (PAP)

wkr/ mmu/