"Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy normujące zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Zgodnie z treścią uzasadnienia celem nowelizacji jest także dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany w tym zakresie obejmują modyfikację zasad wystawiania faktur korygujących, w tym zmniejszenie liczby elementów takiej faktury, a także faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur" - czytamy w komunikacie.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie Ordynacja podatkowa oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.