To odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19). Wskutek tego wierzyciel będzie więc mógł odzyskać VAT, nawet jeżeli dłużnik będzie w likwidacji, upadłości lub będzie przechodzić restrukturyzację. Z ulgi będzie można też skorzystać, gdy dłużnik nie będzie już czynnym podatnikiem VAT (a więc także, gdy będzie np. konsumentem).
Przypomnijmy, że Sejm nie zgodził się na poprawkę senatorów, by z ulgi mieli korzystać również wierzyciele, którzy stracą status podatnika VAT.
Z dwóch do trzech lat została natomiast wydłużona możliwość skorzystania przez wierzycieli z ulgi na złe długi.
SLIM VAT 2 zakłada również:
  • wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 – do 25. dnia następnego miesiąca, czyli do czasu złożenia JPK_V7 za zakończony okres rozliczeniowy,
  • możliwość aktualizacji VAT-26 do końca miesiąca, w którym zmieniono przeznaczenie auta (a nie, jak obecnie, przed tą zmianą),
  • możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości poprzez złożenie zgodnego oświadczenia przez obie strony transakcji (dostawcę i nabywcę) w akcie notarialnym,
  • możliwość uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
  • możliwość przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

    Zobacz również:

    Szef KAS zostanie sygnalistą. To może oznaczać kłopoty dla przedsiębiorców

Przypomnijmy, że SLIM VAT 2 nie przewiduje uproszczeń w zakresie faktur, jak to zakładano na początku. Uproszczenia te zostały przeniesione do innego projektu nowelizacji ustawy o VAT, który nie został jeszcze przyjęty przez rząd (patrz „Wystawianie faktur ma być prostsze”, DGP nr 153/2021).
Z pakietu SLIM VAT 2 została też wyjęta zmiana, która pozwala uznać każdy bilet autobusowy i kolejowy (bez względu na limit kilometrów) za fakturę będącą podstawą do odliczenia podatku naliczonego. Ta zmiana weszła w życie już 1 lipca br. wskutek nowelizacji z 17 czerwca 2021 r. rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1105).