Spytała o to spółka, która zamierza sprzedawać partnerowi emitowane przez siebie kody rabatowe. Natomiast partner będzie przekazywał je innym osobom w ramach organizowanych przez siebie akcji promocyjnych. Osoby te będą mogły wykorzystać kody rabatowe w sieci sklepów należących do spółki oraz do podmiotów współpracujących z nią na podstawie umów franczyzowych. Kod rabatowy będzie upoważniać do zakupu ściśle określonego towaru lub towarów po cenie uzgodnionej w umowie pomiędzy spółką a partnerem (np. 1 zł brutto).
Spółka podkreśliła, że emitowane przez nią kody nie są bonami jednego ani różnego przeznaczenia, których sposób opodatkowania został uregulowany nowelizacją ustawy o VAT, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Wyjaśniła, że bony uprawniają do otrzymania określonego towaru na zasadzie wymiany, natomiast kody rabatowe dają jedynie prawo do zniżki od ceny zakupu.