Odpłatne przekazanie prawa do rabatu i przyjęcie wpłaty za zobowiązanie do udzielenia zniżki na poczet przyszłych zakupów to usługa. Podlega ona opodatkowaniu VAT – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która zamierza sprzedawać partnerowi emitowane przez siebie kody rabatowe. Natomiast partner będzie przekazywał je innym osobom w ramach organizowanych przez siebie akcji promocyjnych. Osoby te będą mogły wykorzystać kody rabatowe w sieci sklepów należących do spółki oraz do podmiotów współpracujących z nią na podstawie umów franczyzowych. Kod rabatowy będzie upoważniać do zakupu ściśle określonego towaru lub towarów po cenie uzgodnionej w umowie pomiędzy spółką a partnerem (np. 1 zł brutto).
Spółka podkreśliła, że emitowane przez nią kody nie są bonami jednego ani różnego przeznaczenia, których sposób opodatkowania został uregulowany nowelizacją ustawy o VAT, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Wyjaśniła, że bony uprawniają do otrzymania określonego towaru na zasadzie wymiany, natomiast kody rabatowe dają jedynie prawo do zniżki od ceny zakupu.
Spółka uważała, że odpłatne przekazanie kodów rabatowych partnerowi nie podlega VAT. Argumentowała, że nie jest to ani dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, ani świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że zapłatę za bon rabatowy należy potraktować jako swego rodzaju wpłatę na poczet uzyskania przyszłej zniżki przy zakupie towarów oferowanych przez spółkę oraz przez podmioty współpracujące z nią na podstawie umów franczyzowych.
Organ wyjaśnił, że nie będzie opodatkowana jedynie sama czynność wydania kuponów rabatowych. Natomiast podatek jest od wykonanej usługi w postaci sprzedaży prawa do rabatu i przyjęcia wpłaty za zobowiązanie do udzielenia zniżki na poczet przyszłych zakupów.
„Kupon rabatowy emitowany przez spółkę, sprzedawany partnerowi, a następnie przekazany uczestnikom promocji, jest nierozerwalnie związany z rabatem udzielanym przy sprzedaży dokonywanej przez spółkę” – uzasadnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 lipca 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.246.2021.2.AW