W środę Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu do komisji finansów publicznych projektu nowelizacji ustawy wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2. Komisja ta oceni poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania projektu.

W środę Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. W czasie debaty posłowie zwracali uwagę m.in. na stanowisko Związku Banków Polskich, przesłane do Sejmu.

„ZBP zwraca uwagę na niedociągnięcia tej ustawy, jak choćby na konieczność zmian w systemach informatycznych, aby rozpoznawały przelewy z KRUS, więc ZBP pyta o przedłużenie terminu wejścia w życie tej ustawy. ZBP pyta także o kurs walut, według którego trzeba przeliczać korekty transakcji w przypadku transakcji międzynarodowych oraz sposób dostarczenia i zakres informacji w powiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, które ma być wysyłane odnośnie byłych klientów banku” – powiedział podczas debaty Wojciech Saługa (KO).

Stosowną poprawkę, dotyczącą właśnie problemów wskazanych przez ZBP, złożył Mirosław Suchoń z Polski 2050. „Celem poprawki jest ułatwienie dokonania pewnych operacji związanych z uwalnianiem środków na rzecz przedsiębiorców” – tłumaczył Suchoń.

Jak zapewnił wiceminister finansów Jan Sarnowski, zapisane w ustawie terminy nie powinny stwarzać problemów związanych z dostosowaniem systemów informatycznych.

„ZBP był konsultowany w temacie proponowanych zmian, przeprowadziliśmy spotkania i termin związany z dostosowaniem systemów nie powinien być zagrożony. Specjalnie po to, aby ułatwić dostosowanie, zmiany zostały rozłożone w czasie i dlatego od 1 października wchodzą w życie przepisy ułatwiające uwalnianie środków z rachunku VAT-owskiego, a od 1 stycznia – możliwość regulowania środkami z tego rachunku składek na KRUS" – powiedział Sarnowski.

Wśród zmian, jakie mają zostać wprowadzone dzięki nowelizacji w ramach SLIM VAT 2, jest m.in. wprowadzenie możliwości odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.

Do innych zmian, jakie mają zostać wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 2, należy m.in. wprowadzenia do ustawy o VAT regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. W nowych przepisach ma też zostać zawarta rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ta zmiana stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.