Zbycie samochodu, który był wykorzystywany do odpłatnego szkolenia kierowców na wynajętym w tym celu placu manewrowym, podlega opodatkowaniu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnił, że nie ma podatku tylko przy sprzedaży pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do szkolenia i egzaminowania zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm).
Chodziło o gminny ośrodek ruchu drogowego zajmujący się szkoleniem kierowców i przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy. Ośrodek działa w tym zakresie jako podmiot władzy publicznej, a więc nie rozlicza podatku, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Ośrodek kupił osiem samochodów. Przy ich nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego. Dwa samochody były jednak potem wykorzystywane również do odpłatnego szkolenia kierowców, chcących doskonalić umiejętność jazdy. Zajęcia te odbywały się na wynajętym od ośrodka placu manewrowym. Gdy ośrodek postanowił sprzedać wszystkie te pojazdy, uważał, że żadna z tych transakcji nie będzie objęta VAT, bo on sam działa jako organ władzy publicznej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym tylko częściowo. Potwierdził, że sprzedaż samochodów, które były wykorzystywane wyłącznie do szkolenia i egzaminowania zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, będzie bez VAT. Co innego jednak zbycie dwóch pojazdów wykorzystywanych do odpłatnych jazd doszkalających. W tym zakresie ośrodek działa jak przedsiębiorca, a brak opodatkowania prowadziłby do nierównego traktowania podmiotów sprzedających samochody w ramach działalności gospodarczej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 czerwca 2021 r., sygn. 0144-KDIP4-3.4012.42.2021.2.MP