Od początku 2021 r., w ramach nowelizacji SLIM VAT (tj. ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 2419), w istotny sposób zmodyfikowano zasady korygowania stosowane na potrzeby podatku od towarów i usług, a także m.in. wprowadzono szczególną, alternatywną metodę wyznaczania kursu mającego zastosowanie w przypadku rozliczeń VAT. Przed podatnikami kolejna nowelizacja z serii SLIM VAT (zgodnie z projektem mająca obowiązywać od 1 października br.), w ramach której przewidziano również zmiany dotyczące korekt. Niestety ani w ramach pierwszej, ani drugiej odsłony SLIM VAT prawodawca nie doprecyzował, jaki kurs należy stosować w przypadku korekt dotyczących transakcji walutowych. W praktyce wątpliwości pojawiają się zaś zarówno w odniesieniu do korekt zwiększających, jak i zmniejszających. Problem dotyczy czynności dokonywanych w obrocie międzynarodowym, a także przy korektach odnoszących się do krajowych transakcji walutowych.

Kiedy historyczny…