Zasadniczo lipcowa data nie dotyczy tylko lekarzy i dentystów, ale też fryzjerów, kosmetyczek, właścicieli siłowni, podatników świadczących usługi prawnicze lub budowlane. Wynika tak z rozporządzenia ministra finansów z 10 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1059).
Ministerstwo Finansów nie planuje przesunięcia tego terminu. W odpowiedzi z 4 czerwca br. na interpelację poselską nr 22942 wiceminister finansów Jan Sarnowski przypomniał, że termin na instalację kas online był już raz przesunięty (z 1 stycznia 2021 r.) i resort nie widzi uzasadnienia dla kolejnego przesunięcia dla którejkolwiek z branż.