Spytała o to spółka zarządzająca hotelem, która planowała oferować klientom usługi hotelowe, gastronomiczne i rekreacyjne. Chciała wprowadzić do obiegu bony SPV (jednego przeznaczenia) oraz bony MPV (różnego przeznaczenia), z których mogliby korzystać hotelowi goście.
Przy bonach jednego przeznaczenia od początku znana jest stawka VAT, ponieważ bon ten dotyczy wyłącznie jednego towaru lub usługi. W takiej sytuacji opodatkowany jest już sam transfer (sprzedaż, wydanie) bonu, zgodnie z art. 8a ustawy o VAT.
Inaczej jest z bonami MPV, bo dotyczą one różnych towarów lub usług, często objętych odmiennymi stawkami VAT. Dlatego tu opodatkowana jest dopiero zapłata bonem za towar lub usługę, co wynika z art. 8b ustawy o VAT.
Spółka uważała, że przy emisji bonu MPV mogłaby wystawiać fakturę zaliczkową na 100 proc. ceny, ze stawką VAT właściwą dla przeważającej części oferowanych usług. Liczyła się z tym, że gdy klient wykorzysta bon, skoryguje wystawioną już fakturę zaliczkową, nanosząc odpowiednie stawki podatku.
Zakwestionował to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że dopiero z chwilą wymiany bonu MPV na towar lub usługę można określić wysokość podatku należnego, bo dopiero wtedy dochodzi do opodatkowania, zgodnie z art. 8b ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że nie podlega opodatkowaniu wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia. Spółka powinna więc udokumentować taki transfer (sprzedaż) bonu wyłącznie dowodami wewnętrznymi – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 kwietnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.166.2021.1.JG