To już kolejna interpretacja potwierdzająca, że w takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że „w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty”. Słowem, art. 108 ust. 1 nakazuje zapłatę podatku wynikającego tylko z wystawionej faktury, a nie z paragonu z nienależnie wykazanym VAT.
Wcześniej dyrektor KIS stwierdził to w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.721.2020.2.MPE). Pisaliśmy o niej w artykule „
” (DGP nr 56/2021).
Tym razem chodziło o podatnika prowadzącego od lat agroturystykę. Przez wszystkie te lata nie przekroczył on 200 tys. zł obrotu i w związku z tym korzystał – i nadal korzysta – ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
Pod koniec 2020 r. kupił nową kasę fiskalną online. Od stycznia br. ewidencjonuje na niej sprzedaż. W trakcie programowania kasy wszystkie pozycje sprzedażowe (tj. zadatek, noclegi) zostały jednak omyłkowo wprowadzone z 8-proc. stawką VAT. W związku z tym do sprzedaży w styczniu i lutym 2021 r. został doliczony podatek. Mężczyzna zaznaczył, że nie odliczył błędnie naliczonego VAT i nie wystawiał faktur, tylko paragony.
Spytał, czy musi zapłacić VAT, który został błędnie zaewidencjonowany w kasie online. Uważał, że nie ma takiego obowiązku, skoro nie jest czynnym podatnikiem VAT, a zaprogramowana stawka jest wynikiem niezamierzonego błędu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, bo przepis ten nie dotyczy paragonów fiskalnych, w których błędnie wykazano kwotę podatku należnego.
Przypomniał natomiast, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816 ze zm.) podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na rzecz konsumentów, muszą prowadzić ewidencję korekt. Dodał, że jeśli błędna informacja w ewidencji nie zostanie ujawniona w momencie sprzedaży, a dopiero po upływie pewnego czasu od sprzedaży, to nie można mówić o oczywistej omyłce. W takiej sytuacji – wyjaśnił dyrektor KIS – korektę trzeba odnotować w ewidencji korekt. Musi z niej dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego oraz dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty. Zapisy w ewidencji korekt muszą pozwalać na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego – podkreślił organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 kwietnia 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.129.2021.1.PRM