To już kolejna interpretacja potwierdzająca, że w takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że „w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty”. Słowem, art. 108 ust. 1 nakazuje zapłatę podatku wynikającego tylko z wystawionej faktury, a nie z paragonu z nienależnie wykazanym VAT.
Wcześniej dyrektor KIS stwierdził to w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.721.2020.2.MPE). Pisaliśmy o niej w artykule „