Nie jest ona wprawdzie wiążąca dla sędziów unijnego trybunału, ale w praktyce przy wydawaniu wyroku często kierują się oni wskazówkami rzeczników generalnych.
Chodziło o agenta artystycznego współpracującego z grupą przedsiębiorców zajmujących się zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury podczas festiwali. Agent był odpowiedzialny m.in. za kontakty z komitetami festiwalowymi. Kontrahenci płacili mu należną prowizję w gotówce.