Co innego – dodał ‒ gdy nocleg zapewniany jest uczniom i nauczycielom ze szkół publicznych.
Na razie schroniska młodzieżowe i bursy szkolne są zamknięte do 14 marca 2021 r. z powodu koronawirusa, ale z pytaniem o skutki podatkowe udostępnienia miejsc w takich budynkach wystąpiło miasto prowadzące szkolne schronisko młodzieżowe. Uważało, że nie działa w charakterze podatnika VAT, niezależnie od tego, czy noclegi zapewnia uczniom i nauczycielom ze szkół publicznych, czy niepublicznych.
Argumentowało, że w obu przypadkach realizuje zadania własne związane z edukacją. Powołało się też na interpretację ogólną ministra finansów z 10 czerwca 2020 r. (nr PT1.8101.3.2019). Dotyczyła ona m.in. burs oraz schronisk młodzieżowych oferujących noclegi. Minister stwierdził w niej, że samorządy nie działają w charakterze podatników VAT, gdy realizują zadania w zakresie edukacji publicznej i opieki społecznej nałożone na nie odrębnymi przepisami (pisaliśmy o tym w artykule „Gminne świadczenia jednak bez VAT” ‒ DGP nr 114/2020).
Miasto przekonywało również, że schronisko nie jest konkurencją dla hoteli i bazy noclegowej, bo obowiązują w nim szczególnego rodzaju obostrzenia (związane z oświatowym charakterem działalności). W szczególności są to: zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie placówki, zasady nieporuszania się po innych piętrach budynku oraz cisza nocna.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że brak statusu podatnika VAT i wyłączenie opłat za noclegi z tego podatku ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy chodzi o zakwaterowanie uczniów i nauczycieli ze szkół publicznych. Uznał też, że wyłączenie tych opłat z VAT stanowiłoby zakłócenie konkurencji i nierówne traktowanie podmiotów wykonujących te same usługi.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.944.2020.2.SR