Transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej należy ujmować w JPK_V7 wyłącznie na podstawie zbiorczego raportu kasowego „RO”.

Od października br. nie ma więc już możliwości dokumentowania w JPK sprzedaży konsumenckiej na podstawie innych dokumentów, np. pojedynczych faktur – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Spytała o to spółka, która zasadniczo nie prowadzi sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów. Takie pojedyncze transakcje ewidencjonowała wcześniej w swoich systemach księgowych wyłącznie na podstawie faktur. Od października pojawił się jednak problem, bo jej system księgowy zaczął automatycznie przenosić takie faktury do ewidencji VAT będącej częścią JPK_V7.
Tymczasem sprzedaż na rzecz konsumentów należy wykazywać w JPK_V7 na podstawie dokumentu zbiorczego „RO”, tj. zbiorczego dokumentu wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących. Wynika to z par. 10 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988).
Spółka argumentowała, że jej system księgowy nie pozwala na taki sposób rozliczeń, a ewentualne modyfikacje wiązałyby się z dużymi nakładami finansowymi. Sądziła więc, że może postępować tak jak dotychczas i że w ten sposób dostarczy fiskusowi bardziej szczegółowych informacji, niż przekazując mu raport zbiorczy „RO”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że to niemożliwe. Ujmowanie raportu kasowego „RO” w JPK jest obligatoryjne bez względu na to, czy podatnik rejestruje sprzedaż w kasie fiskalnej w ramach obowiązku wynikającego z przepisów, czy wskutek własnej decyzji – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.582.2020.1.EW