Od października br. nie ma więc już możliwości dokumentowania w JPK sprzedaży konsumenckiej na podstawie innych dokumentów, np. pojedynczych faktur – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Spytała o to spółka, która zasadniczo nie prowadzi sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów. Takie pojedyncze transakcje ewidencjonowała wcześniej w swoich systemach księgowych wyłącznie na podstawie faktur. Od października pojawił się jednak problem, bo jej system księgowy zaczął automatycznie przenosić takie faktury do ewidencji VAT będącej częścią JPK_V7.
Tymczasem sprzedaż na rzecz konsumentów należy wykazywać w JPK_V7 na podstawie dokumentu zbiorczego „RO”, tj. zbiorczego dokumentu wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących. Wynika to z par. 10 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988).