Zagraniczne transakcje, które wpływają na rozliczenia VAT, będą miały miejsce, zarówno gdy polski podatnik dokonuje czynności z podmiotami z innych krajów Unii, jak i z państwami spoza Wspólnoty Europejskiej. Opodatkowaniu podlegają między innymi eksport i import towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W niektórych przypadkach należy również rozliczyć import usług.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi transakcje, których podmiotami są podatnicy z różnych krajów. Opodatkowaniem VAT są również objęte transakcje, które polski podatnik wykonuje na rzecz podmiotu zagranicznego lub czynności, które wykonuje zagraniczny kontrahent dla polskiego podatnika.
Opodatkowaniu VAT podlegają zatem:
● eksport towarów,
● import towarów,
● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
● wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.
W tym momencie należy wspomnieć o jeszcze jednym przypadku, który powoduje obowiązek rozliczenia VAT w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju. Jest to import usług. W tym przypadku jednak dotyczy to tylko niektórych usług, które są wymienione w ustawie o VAT.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.